Skip to main content
Máy làm đá viên uống bia
Giá online
Máy làm đá viên uống bia
18,000,000đ - 50%
Đã bán: 164
0 Đánh giá
Máy làm đá 200kg
Giá online
Máy làm đá 200kg
32,000,000đ - 48%
Đã bán: 59
0 Đánh giá
Máy làm đá viên 68kg
Giá online
Máy làm đá viên 68kg
18,000,000đ - 44%
Đã bán: 93
0 Đánh giá
Máy làm đá viên 500kg
Giá online
Máy làm đá viên 500kg
70,000,000đ - 42%
Đã bán: 23
0 Đánh giá
Tủ mát 4 cánh KW-4CM 2100L 1 chế độ
Giá online
Tủ mát 4 cánh KW-4CM 2100L 1 chế độ
29,500,000đ - 41%
Đã bán: 44
2 Đánh giá
Tủ đông 2 cánh lật 278L dài 1m3 KW-CN1300T
Giá online
Tủ đông 2 cánh lật 278L dài 1m3 KW-CN1300T
6,900,000đ - 34%
0 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh KW-3C3CD 1650L 3 chế độ
Giá online
Tủ mát 3 cánh KW-3C3CD 1650L 3 chế độ
24,800,000đ - 33%
Đã bán: 63
4 Đánh giá
Máy làm đá viên 80kg
Giá online
Máy làm đá viên 80kg
22,000,000đ - 33%
Đã bán: 32
0 Đánh giá
Tủ mát 4 cánh KW-4C2CD 1670L 2 chế độ
Giá online
Tủ mát 4 cánh KW-4C2CD 1670L 2 chế độ
27,800,002đ - 30%
Đã bán: 30
1 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh KW-2C2CD 1050L 2 chế độ
Giá online
Tủ mát 2 cánh KW-2C2CD 1050L 2 chế độ
19,500,000đ - 28%
Đã bán: 48
1 Đánh giá

Xe nâng

Xe nâng
Xe nâng tay cao 1 tấn CU1000
Giá online
Xe nâng tay cao 1 tấn CU1000
11,000,000đ - 15%
Đã bán: 50
1 Đánh giá
Xe nâng tay cao 1 tấn UU1000
Giá online
Xe nâng tay cao 1 tấn UU1000
11,000,000đ - 15%
Đã bán: 68
5 Đánh giá
Xe nâng tay cao 1 tấn CC1000
Giá online
Xe nâng tay cao 1 tấn CC1000
12,000,000đ - 14%
Đã bán: 42
2 Đánh giá
Xe nâng tay cao thùng phi 350kg CP350
Giá online
Xe nâng tay cao thùng phi 350kg CP350
12,500,000đ - 14%
Đã bán: 35
0 Đánh giá
Xe nâng tay thấp (Pallet) 2 tấn P2000
Giá online
Xe nâng tay thấp (Pallet) 2 tấn P2000
4,500,000đ - 10%
Đã bán: 76
0 Đánh giá
Xe nâng tự leo 1 tấn chạy điện L1000
Giá online
Xe nâng tự leo 1 tấn chạy điện L1000
32,000,000đ - 9%
Đã bán: 62
1 Đánh giá
Xe nâng tay thấp (Pallet) 2.5 tấn P2500
Giá online
Xe nâng tay thấp (Pallet) 2.5 tấn P2500
4,800,000đ - 9%
Đã bán: 102
0 Đánh giá
Xe nâng điện 2 tấn bán tự động DB2000
Giá online
Xe nâng điện 2 tấn bán tự động DB2000
39,000,000đ - 9%
Đã bán: 71
1 Đánh giá
Xe nâng điện 2 tấn dắt lái Stacker DL2000
Giá online
Xe nâng điện 2 tấn dắt lái Stacker DL2000
75,000,000đ - 9%
Đã bán: 55
0 Đánh giá
Xe nâng tay cao 2 tấn IU2000
Giá online
Xe nâng tay cao 2 tấn IU2000
12,000,000đ - 8%
Đã bán: 88
2 Đánh giá
Xem tất cả

Tủ mát siêu thị

Tủ mát siêu thị
Tủ mát 4 cánh KW-4CM 2100L 1 chế độ
Giá online
Tủ mát 4 cánh KW-4CM 2100L 1 chế độ
29,500,000đ - 41%
Đã bán: 44
2 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh KW-3C3CD 1650L 3 chế độ
Giá online
Tủ mát 3 cánh KW-3C3CD 1650L 3 chế độ
24,800,000đ - 33%
Đã bán: 63
4 Đánh giá
Tủ mát 4 cánh KW-4C2CD 1670L 2 chế độ
Giá online
Tủ mát 4 cánh KW-4C2CD 1670L 2 chế độ
27,800,002đ - 30%
Đã bán: 30
1 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh KW-2C2CD 1050L 2 chế độ
Giá online
Tủ mát 2 cánh KW-2C2CD 1050L 2 chế độ
19,500,000đ - 28%
Đã bán: 48
1 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh trắng cao cấp KW-2CMDT 1038L
Giá online
Tủ mát 2 cánh trắng cao cấp KW-2CMDT 1038L
19,500,000đ - 24%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh KW-2C3CD 1200L 3 chế độ
Giá online
Tủ mát 2 cánh KW-2C3CD 1200L 3 chế độ
23,800,000đ - 23%
Đã bán: 41
1 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh KW-3CM 1800L 1 chế độ
Giá online
Tủ mát 3 cánh KW-3CM 1800L 1 chế độ
26,500,000đ - 22%
Đã bán: 42
4 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh 1 chế độ quạt gió KW-2CMQG 700L
Giá online
Tủ mát 2 cánh 1 chế độ quạt gió KW-2CMQG 700L
17,500,000đ - 22%
Đã bán: 8
1 Đánh giá
Tủ mát 2 cánh đen cao cấp KW-2CMDĐ 1200L 1 chế độ
Giá online
Tủ mát 2 cánh đen cao cấp KW-2CMDĐ 1200L 1 chế độ
19,500,000đ - 20%
Đã bán: 38
4 Đánh giá
Tủ mát 3 cánh KW-3C2CD 1400L 2 chế độ
Giá online
Tủ mát 3 cánh KW-3C2CD 1400L 2 chế độ
20,300,000đ - 19%
Đã bán: 44
3 Đánh giá
Xem tất cả

Tủ cơm công nghiệp

Tủ cơm công nghiệp
Tủ cơm công nghiệp
Tủ cơm công nghiệp
Thanh nhiệt tủ cơm công nghiệp
Giá online
Thanh nhiệt tủ cơm công nghiệp
200,000đ - 20%
Đã bán: 12
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển
Giá online
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển
10,260,000đ - 9%
Đã bán: 25
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 4 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 4 khay điện gas không điều khiển
10,170,000đ - 9%
Đã bán: 11
0 Đánh giá
Tủ hấp công nghiệp 10 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ hấp công nghiệp 10 khay điện có điều khiển
11,430,000đ - 8%
Đã bán: 18
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
21,690,000đ - 8%
Đã bán: 9
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 6 khay điện gas có điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 6 khay điện gas có điều khiển
11,790,000đ - 8%
Đã bán: 17
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 10 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 10 khay điện có điều khiển
11,430,000đ - 8%
Đã bán: 128
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 8 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 8 khay điện gas không điều khiển
12,150,000đ - 8%
Đã bán: 79
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas không điều khiển
11,250,000đ - 8%
Đã bán: 17
0 Đánh giá
Tủ Hấp Cơm 50kg
Giá online
Tủ Hấp Cơm 50kg
11,250,000đ - 8%
Đã bán: 24
0 Đánh giá
Xem tất cả

Nồi nấu phở điện

Nồi nấu phở điện
Thanh nhiệt nồi nấu phở
Giá online
Thanh nhiệt nồi nấu phở
150,000đ - 12%
Đã bán: 32
0 Đánh giá
Nồi Nấu Phở 50L Sản Xuất
Giá online
Nồi Nấu Phở 50L Sản Xuất
4,100,000đ - 11%
Đã bán: 6
0 Đánh giá
Nồi phở điện 40l sản xuất
Giá online
Nồi phở điện 40l sản xuất
4,000,000đ - 11%
Đã bán: 14
0 Đánh giá
Mâm Nhiệt Nồi Nấu Phở
Giá online
Mâm Nhiệt Nồi Nấu Phở
250,000đ - 11%
Đã bán: 23
0 Đánh giá
Bộ Điều Khiển Nồi Nấu Phở
Giá online
Bộ Điều Khiển Nồi Nấu Phở
800,000đ - 11%
Đã bán: 11
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 20 lít
Giá online
Nồi nấu phở điện 20 lít
2,500,000đ - 11%
Đã bán: 34
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 20l sản xuất
Giá online
Nồi nấu phở điện 20l sản xuất
2,500,000đ - 11%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 20 lít sản xuất
Giá online
Nồi nấu phở 20 lít sản xuất
2,500,000đ - 11%
Đã bán: 10
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 25 lít sản xuất
Giá online
Nồi nấu phở 25 lít sản xuất
2,600,000đ - 10%
Đã bán: 31
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 30 lít sản xuất
Giá online
Nồi nấu phở 30 lít sản xuất
2,800,000đ - 10%
Đã bán: 15
0 Đánh giá
Xem tất cả

Xe bánh mì

Xe bánh mì
Xe đẩy bánh mì chả cá 1m5
Giá online
Xe đẩy bánh mì chả cá 1m5
11,000,000đ - 21%
Đã bán: 6
0 Đánh giá
Xe bánh mì que 1m
Giá online
Xe bánh mì que 1m
6,500,000đ - 19%
Đã bán: 10
0 Đánh giá
Xe bánh mì Doner 1m2
Giá online
Xe bánh mì Doner 1m2
11,000,000đ - 15%
Đã bán: 8
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá 1m8
Giá online
Xe bánh mì chả cá 1m8
12,800,000đ - 9%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá 1m
Giá online
Xe bánh mì chả cá 1m
8,300,000đ - 6%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Xe bán bánh mì que 1m2
Giá online
Xe bán bánh mì que 1m2
8,500,000đ - 6%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Xe đẩy bánh mì que 1m5
Giá online
Xe đẩy bánh mì que 1m5
9,800,000đ - 5%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá 1m2
Giá online
Xe bánh mì chả cá 1m2
8,800,000đ - 5%
Đã bán: 19
0 Đánh giá
Xe bánh mì thổ nhĩ kỳ 90cm
Giá online
Xe bánh mì thổ nhĩ kỳ 90cm
9,000,000đ - 5%
Đã bán: 19
0 Đánh giá
Xe bán bánh mì Doner Kebab 1m8
Giá online
Xe bán bánh mì Doner Kebab 1m8
15,200,000đ - 3%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Xem tất cả
Đăng ký tư vấn để
nhận ngay ưu đãi lớn

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn!

Chat Zalo
showromm Showroom
Gọi ngay