Skip to main content

Tủ cơm công nghiệp

Tủ hấp cơm 4 khay điện có điều khiển Tủ hấp cơm 4 khay điện có điều khiển
6,030,000đ - 8%
5/5 - (5 bình chọn)
Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển
6,480,000đ - 7%
5/5 - (3 bình chọn)
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện có điều khiển Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện có điều khiển
7,200,000đ - 6%
5/5 - (4 bình chọn)
Tủ nấu cơm 10 khay điện Tủ nấu cơm 10 khay điện
8,730,000đ - 5%
5/5 - (4 bình chọn)
Xem tất cả

Tủ hấp bánh bao

Tủ hấp bánh bao bằng điện 4 khay Tủ hấp bánh bao bằng điện 4 khay
6,700,000đ - 7%
4.6/5 - (12 bình chọn)
Tủ hấp bánh bao bằng điện 6 khay Tủ hấp bánh bao bằng điện 6 khay
7,200,000đ - 6%
5/5 - (3 bình chọn)
Tủ hấp bánh bao bằng điện 8 khay Tủ hấp bánh bao bằng điện 8 khay
8,000,000đ - 6%
5/5 - (4 bình chọn)
Tủ hấp bánh bao bằng điện 10 khay Tủ hấp bánh bao bằng điện 10 khay
8,200,000đ - 6%
3.9/5 - (10 bình chọn)
Tủ hấp bánh bao bằng điện 12 khay Tủ hấp bánh bao bằng điện 12 khay
8,800,000đ - 5%
5/5 - (4 bình chọn)
Xem tất cả
Đăng ký tư vấn để
nhận ngay ưu đãi lớn

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn!