Skip to main content

Tủ cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển
Giá online
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển
10,260,000đ - 9%
Đã bán: 24
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 4 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 4 khay điện gas không điều khiển
10,170,000đ - 9%
Đã bán: 11
0 Đánh giá
Tủ hấp công nghiệp 10 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ hấp công nghiệp 10 khay điện có điều khiển
11,430,000đ - 8%
Đã bán: 18
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
21,690,000đ - 8%
Đã bán: 9
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 6 khay điện gas có điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 6 khay điện gas có điều khiển
11,790,000đ - 8%
Đã bán: 17
0 Đánh giá
Tủ hấp cơm 8 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ hấp cơm 8 khay điện gas không điều khiển
12,150,000đ - 8%
Đã bán: 79
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay điện
Giá online
Tủ nấu cơm 10 khay điện
11,430,000đ - 8%
Đã bán: 24
0 Đánh giá
Tủ hấp công nghiệp 24 khay điện gas không điều khiển
Giá online
Tủ hấp công nghiệp 24 khay điện gas không điều khiển
24,120,000đ - 8%
Đã bán: 55
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện có điều khiển
21,690,000đ - 8%
Đã bán: 37
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện có điều khiển
Giá online
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện có điều khiển
11,160,000đ - 8%
Đã bán: 19
0 Đánh giá
Xem tất cả

Tủ hấp bánh bao

Tủ bánh bao điện gas 24 khay
Giá online
Tủ bánh bao điện gas 24 khay
23,000,000đ - 8%
Đã bán: 19
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 4 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 4 khay
6,700,000đ - 7%
Đã bán: 30
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 6 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 6 khay
7,200,000đ - 6%
Đã bán: 20
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 8 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 8 khay
8,000,000đ - 6%
Đã bán: 20
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 10 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 10 khay
8,200,000đ - 6%
Đã bán: 37
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 24 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 24 khay
16,500,000đ - 6%
Đã bán: 17
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao điện gas 6 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao điện gas 6 khay
10,600,000đ - 5%
Đã bán: 16
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao bằng điện 12 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao bằng điện 12 khay
8,800,000đ - 5%
Đã bán: 25
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao điện gas 8 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao điện gas 8 khay
11,100,000đ - 4%
Đã bán: 19
0 Đánh giá
Tủ hấp bánh bao điện gas 10 khay
Giá online
Tủ hấp bánh bao điện gas 10 khay
11,700,000đ - 4%
Đã bán: 16
0 Đánh giá
Xem tất cả
Đăng ký tư vấn để
nhận ngay ưu đãi lớn

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn!

Chat Zalo
showromm Showroom
Gọi ngay